“4. Gazi Hematoloji Günleri”, ‘Hematoloji ve İmmun Sistem’

Hematoloji Dayanışma Derneği tarafından tarihinde yayınlandı

AMAÇ:
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde derneğimizce düzenlenecek olan “4. Gazi Hematoloji Günleri “, ‘Hematoloji ve İmmun Sistem’ isimli toplantıda hematolojik hastalıklarda immun patogenez ve buradan temel alınarak geliştirilen tedavi yöntemlerine değinilecektir. İmmun sistem vasıtasıyla etkili olan tedavi seçenekleri giderek artan sayıda kullanım alanımıza girmektedir. Bu gibi ilaçlar ile yapılan tedavilerde hem yan etki hem de tedaviye yanıtın değerlendirmesi sitotoksik tedavilere göre farklılıklar göstermektedir. Hızla değişen tedavi yaklaşımlarının bilinmesi hem İç Hastalıkları hem de Hematoloji asistanları ve uzmanları için gereklidir.

Davet edilen uzman ve akademisyenlerce olguların tartışılacağı uygulamalı bir toplantı yapılacaktır. Bu toplantılar ile hekimlerin Hematolojik hastalıklarda gelişen tanı-tedavi yöntemleri konusunda yetkinlikleri ve bilgilerinin artırılması ve tecrübelerinin de paylaşılması da hedeflenmektedir.

Bu amaca yönelik olarak 14 Mayıs 2018 tarihinde bir toplantı yapılması planlanmıştır.

TOPLANTININ ADI: “4.GAZİ HEMATOLOJİ GÜNLERİ” ‘HEMATOLOJİ VE İMMUN SİSTEM’


Toplantı detayları

Toplantının Başlığı: “4.Gazi Hematoloji Günleri” ‘Hematoloji ve İmmun Sistem’

Toplantı tarihi: 14.05.2018

Toplantı yeri: Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dekanlık 6. Kat Konferans Salonu

TOPLANTI DÜZENLEME KOMİTESİ


Prof.Dr. Münci Yağcı

Doç.Dr. Zübeyde Nur Özkurt

Uzm.Dr. Ferda Can

Uzm.Dr.Lale Kaynar

EĞİTİMCİLER


Prof.Dr. Münci Yağcı                             Gazi ÜTF Hematoloji BD

Uzm.Dr.Deniz Arıca                    Başkent ÜTF Hematoloji BD

Prof.Dr. Zühre Kaya                               Gazi ÜTF Pediatrik Hematoloji BD

Doç.Dr. Murat Albayrak                         Dışkapı Yıldırım Beyazıt EAH

Doç.Dr. Gonca Erbaş                              Gazi ÜTF Radyoloji ABD

Doç.Dr. Ebru Koca                                  Başkent ÜTF Hematoloji BD

Doç.Dr. Özlem Güzel Tunçcan             Gazi ÜTF Enfeksiyon Hastalıkları ABD

Doç.Dr. Zübeyde Nur Özkurt                 Gazi ÜTF Hematoloji BD

Uzm. Dr. Lale Aydın Kaynar

Uzm. Dr. Ferda Can

TOPLANTI PROGRAMI


14 Mayıs 2018

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlık 6. Kat Konferans Salonu

Hematolojide otoimmun patogenezli hastalıklar

16:00 -16:20  İmmun trombositopeni                                                              Dr. Murat Albayrak

16:20-16:40 Trombotik trombositopenik purpura                    Dr. Ebru Koca

16:40-17:00 Hemofilide inhibitör gelişimi ve tedavisi              Dr. Zühre Kaya

17:00-17:30 Çay ve kahve arası

Hematolojik malinitelerde immun sistem aracılı tedavilerin yeri

17:30-17:45 Akut lösemiler                                                                         Dr. Sema Karakuş

17:45-18:00 Multipl myelom ve diğer plazma hücre hastalıkları  Dr. Zübeyde Nur Özkurt

18:00-18:15 Lenfoproliferatif hastalıklar                                              Dr. Münci Yağcı

18:15-18:45 Panel tartışma

18:45-19:30 Yemek arası

19:30-19:45 İmmun sistem aracılı tedavide enfeksiyon profili

Dr. Özlem Güzel Tunçcan

19:45-20:00 İmmun sistem aracılı tedavinin radyolojik yanıt değerlendirmesine etkileri

Dr. Gonca Erbaş

20:00-20:15 Panel tartışma

20:15-20:45 JAk-2 inhibitör tedavide saptanan enfeksiyöz yan etkiler, olgu sunumları

Dr. Ferda Can

20:45-21:15 Atipik hemolitik üremik sendromda Eculizumab deneyimlerimiz

Dr. Lale Aydın Kaynar

21:15 Kapanış

Kategoriler: Genel