5. Gazi Hematoloji Günleri “Geriatrik hastada hematolojik sorunlar”

Hematoloji Dayanışma Derneği tarafından tarihinde yayınlandı

AMAÇ:
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde derneğimizce düzenlenecek “5. Gazi Hematoloji Günleri kapsamında ‘Geriatrik Hastada Hematolojik Sorunlar” isimli toplantıda geriatrik yaş grubu hastalarda hematolojik hastalıklara tanısal yaklaşım ve tedavi yaklaşımlarında farklılıklar üzerinde durulacaktır. Toplumlarda giderek artan yaşlanma eğilimi, geriatrik yaş hasta sayısında da artışa yol açmıştır. Son yıllarda gelişen ilaç teknolojileri yaşlı hastalara da tedavi seçenekleri sunabilmektedir. Bu nedenle yaşlı hasta popülasyonunda tercih edilebilecek tedavi yaklaşımları güncel bir konu olup, hızla değişen ve gelişen tedavi yaklaşımlarının ve yan etkilerinin bilinmesi hem Tıp Fakültesi öğrencileri, İç Hastalıkları asistanları hem de Hematoloji asistanları ve uzmanları için gereklidir.

Davet edilen uzman ve akademisyenlerce olguların tartışılacağı uygulamalı bir toplantı yapılacaktır. Bu toplantı ile hekimlerin hematolojik hastalıklarda gelişen tanı-tedavi yöntemleri konusunda yetkinlik ve bilgilerinin artırılması, tecrübelerinin paylaşılması hedeflenmektedir. Katılımcı sayısının 100 kişi olacağı öngörülmektedir.

Bu amaca yönelik olarak 26 Nisan 2019 tarihinde bir toplantı yapılması planlanmıştır.
Toplantı programı ve planlanması aşağıdaki gibidir.
Toplantı Detayları:
Toplantının Başlığı: 5. Gazi Hematoloji Günleri
“Geriatrik hastada hematolojik sorunlar”
Toplantı tarihi: 26.04.2019
Katılımcı: 100 kişi
Toplantı yeri: Gazi Üniversitesi Gazi Hastanesi Dekanlık 6. kat Konferans Salonu

DÜZENLEME KOMİTESİ
HEMATOLOJİ DERNEĞİ BAŞKANI
Prof. Dr. Münci Yağcı

TOPLANTI DÜZENLEME KOMİTESİ

Prof.Dr. Münci Yağcı
Prof.Dr. Zübeyde Nur Özkurt
Öğr.Gör.Dr.Lale Kaynar
Uzm.Dr. Ferda Can

EĞİTİMCİLER

Prof.Dr. Rauf Haznedar Memorial Ankara Hastanesi
Prof.Dr. Münci Yağcı Gazi ÜTF Hematoloji BD
Prof.Dr. Zübeyde Nur Özkurt Gazi ÜTF Hematoloji BD
Prof.Dr. Bülent Özkurt SBÜ Numune EAH Ortopedi ABD
Doç.Dr. Murat Albayrak Dışkapı Yıldırım Beyazıt EAH
Doç.Dr. Özcan Çeneli Necmettin Erbakan ÜTF Meram TF Hematoloji BD
Doç.Dr. Ebru Koca Başkent ÜTF Hematoloji BD
Doç.Dr. Özlem Güzel Tunçcan Gazi ÜTF Enfeksiyon Hastalıkları ABD
Doç.Dr. Ümit Yavuz Dışkapı Yıldırım Beyazıt EAH
Öğr.Gör.Dr.Deniz Arıca Başkent ÜTF Hematoloji BD
Öğr.Gör..Dr.Lale Kaynar Gazi ÜTF Hematoloji BD
Uzm.Dr. Ferda Can Gazi ÜTF Hematoloji BD
Dr.Şeniz Göral Gazi ÜTF Kan Bankası

5. GAZİ HEMATOLOJİ GÜNLERİ
GERİATRİK HASTADA HEMATOLOJİK SORUNLAR
Toplantı Tarihi: 26.04.2019
Toplantı yeri: Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlık 6. Kat Konferans Salonu

Gİriş

Yaşlılık hematolojisi Dr. Münci Yağcı 10:30-11:15
Selim hematoloji
Yaşlı hastada sitopenilere yaklaşım Dr. Ebru Koca 11:15-12:00
Yaşlı hastada kan ve kan ürünleri nakli Dr. Şeniz Göral 12:00-12:45
Yaşlı hastada tromboemboli Dr. Ümit Yavuz Maktan 12:45-13:30
YEMEK ARASI 13:30-14:00
PNH’da tanı ve tedavi Dr. Murat Albayrak 14:00-14:45
Yaşlı hemofilide tedavi yaklaşımları Dr. Deniz Arıca 14:45-15:30
Hemofilik artropati tedavisi Dr. Bülent Özkurt 15:30-16:15
ÇAY/KAHVE ARASI 16:15-16:45
Malin Hematoloji
Yaşlı hastada lenfoproliferatif hastalık Dr. Ferda Can 16:45-17:30
Yaşlı hastada plazma hücre hastalıkları Dr. Rauf Haznedar 17:30-18:15
Yaşlı hastada akut lösemi Dr. Lale Kaynar 18:15-19:00
YEMEK ARASI 19:00-19:45
Yaşlı hastada MPN Dr. Özcan Çeneli 19:45-20:30
Yaşlı hastada kök hücre nakli Dr. Zübeyde Nur Özkurt 20:30-21:15
Yaşlı hastada febril nötropeni Dr. Özlem Güzel Tunçcan 21:15-22:00
Tartışma ve kapanış
Kategoriler: Genel